Домен је на расположив од априла 2017.

Заинтересовани могу да се информишу код фирме СТРАТО,

https://www.strato.de/